Een selectie uit de certificaten van de HERING ondernemingsgroep

Dit overzicht is slechts een korte samenvatting van de beschikbare certificaten en dient slechts als voorbeeld. Andere certificaten ontvangt u op aanvraag bij onze kwaliteitsbewaker Andreas Lindig.

EMAS - Goedgekeurd milieumanagement

Kwaliteitskenmerk van de Europese Unie voor duurzaam milieumanagement. In 1996 ontving HERING als eerste bouwbedrijf in Europa voor het eerst een EMAS-certificaat. Sindsdien worden regelmatig audits uitgevoerd door een erkend, onafhankelijk expert. Om het andere jaar wordt daartoe een milieuverklaring gepubliceerd die de verbetering van de milieuprestaties en de milieudoelstellingen documenteert.

CrefoZert voor uitstekende kredietwaardigheid

CrefoZert is een certificaat voor de tot nu toe getoonde goede naadloze bedrijfsvoering en een goede prognose voor de verdere gang van zaken. Binnen Creditreform krijgt een gecertificeerd bedrijf een vermelding in de credit rating die de goede betalingsmethode en de positieve prognoses weerspiegelt. Een gecertificeerd bedrijf moet continu aan bepaalde criteria voldoen. Dit is inclusief de Creditreform kredietwaardigheidsindex, die voor een eerste positief resultaat tussen 100 en 249 moet liggen.

AMS BAU - Managementsysteem voor arbeidsbescherming

AMS BAU is een specifiek op de branche gericht, vrijwillig managementsysteem voor arbeidsbescherming ten behoeve van bedrijfsleden van de ongevallenverzekering in de bouwsector. Het concept behartigt de bedrijfsbelangen van de bouwnijverheid en houdt rekening met de moeilijke randvoorwaarden, zoals voortdurend wisselende werkplekken, weersomstandigheden enz. HERING voldoet aan de eisen voor een systematisch en effectief systeem voor veilig werken (geldig tot 20-07-2020).

QM - Kwaliteitsborging

ISO 9001, de norm voor kwaliteitsborging, is nationaal en internationaal de meest verbreide en belangrijkste norm op het gebied van kwaliteitsborging. Een certificering vormt de basis voor het continue verbeteringsproces. Het certificaat als bewijs van een in praktijk gebrachte kwaliteitsborging volgens DIN EN ISO 9001 is onderworpen aan regelmatige controles van GüteZert GmbH. (geldig tot 11-04-2021).

Q1-leverancier van de DB AG

In het kader van het leveranciersmanagement van de DB AG ontving HERING voor de producten systeemperrons en perronoverkappingen een onderscheiding als Q1-leverancier. Uit de controle van de bekwaamheid bleek dat de opzet van de kwaliteitsborging van HERING effectief is en voldoet aan de eisen van de Deutsche Bahn.

DIN Certco-certificaat - obstakelvrij bouwen

Op grond van de demografische transitie wordt obstakelvrijheid in openbare ruimten een steeds belangrijker onderwerp. Alle wc-installaties van HERING hebben het DIN Certco-certificaat en zijn volgens de bepalingen van de norm DIN 18040 obstakelvrij. Deze bepalingen zijn al vele jaren de
basis voor de planning en tevens voor de bouwkundige en structurele toepassing (geldig tot 31-01-2021).

Overeenstemmingscertificaten van de Güteschutz Beton NRW [Duitse vereniging voor de kwaliteitscontrole van beton]

Güteschutz Beton NRW controleert en certificeert geprefabriceerde elementen van beton. De certificaten geven een schriftelijke verklaring over de overeenstemming van de resultaten van de externe controle met de algemene bouwtechnische goedkeuring. De overeenstemmingscertificaten zijn geldig voor het perronsysteem modula® en de dunwandige textielbetongevel betoShell®.

Erkend vakbedrijf volgens de Wasserhaushaltsgesetz (Duitse waterhuishoudingswet)

HERING is conform §19 van de Duitse waterhuishoudingswet een erkend vakbedrijf. Dit betekent met name het produceren, plaatsen en inbouwen van reservoirs voor installaties voor het opslaan, vullen, omslaan, produceren, behandelen en gebruiken van ontvlambare vloeistoffen en waterbedreigende stoffen van de gevarenklasse 1-3 m.b.t. gevaar voor het aquatisch milieu.

TÜV-certificaat WC inbouwmodule SBR

Dit certificaat van de TÜV (Duitse keuringsinstantie) bevestigt dat de wc-inbouwmodule ‘wc-brilreiniging (SBR)’ op vrijwillige basis werd gecontroleerd op de naleving van de fundamentele eisen en met het desbetreffende keurmerk mag worden gekenmerkt.

Prekwalificaties

Prekwalificaties zijn bekwaamheidscontroles die onafhankelijk van bepaalde aanbestedingen worden uitgevoerd en van tevoren expertise en productiviteit aantonen. HERING is op verschillende gebieden geprekwalificeerd, onder meer in takken van de DB AG. Op aanvraag sturen wij u met genoegen alle bevestigingen van prekwalificaties.

Skip to main content