Bouwen met systeem

Milieuverklaring 2009 / 2010 nu als brochure verkrijgbaar

09.09.2011


Telkens na drie jaar vinden een grote externe controle van het milieumanagementsysteem van Hering conform de EMAS-richtlijnen en de publicatie van de milieuverklaring plaats. Deze milieuverklaring toont de praktische realisatie van het laatste milieuprogramma en de opstelling van een nieuw milieuprogramma met nieuwe op zichzelf staande doelstellingen en voorziene maatregelen. Het milieuprogramma 2007-2010 kon nagenoeg volledig met succes in de praktijk gebracht worden.


Milieuverklaring 2009 / 2010


Het milieuprogramma 2010 – 2013 omvat volgende speerpunten:

     

  • De CO2-verminderingen

  • De energiebesparende maatregelen

  • Ontlasting van waterlopen 

  • Handhaving van de biologische diversiteit

  • Verdere uitbreiding van het gebruik van hout voor de warmteopwekking

  • Sanering van wijkverwarmingsleidingen en gevels ter vermindering van de verliezen

  •  

De actuele milieuverklaring 2009 / 2010 kunt u HIER opvragen.

 


nach oben
3
Toggle navigation