Bedrijfsgunstig bouwen met systeemperrons

Door het gebruik van systeemelementen met prefabbetondelen kunnen spoorblokkeringstijden met maar liefst 50% worden verminderd - bij gelijke of zelfs lagere totale kosten. De vernieuwings- en onderhoudsbehoefte van het spoorwegnet blijft binnen afzienbare tijd hoog. Met het oog op klantvriendelijk bouwen ontwikkelt HERING al sinds vele jaren capaciteitsbesparende bouwmethodes. Zo kunnen bij de perronbouw resp. perronsanering door het gebruik van prefabbetondelen voor systeembouw belangrijke handelingen van het spoor naar de fabriekshal worden verplaatst, waardoor de bouwafhankelijke blokkeringstijden van de betreffende spoortrajecten aanzienlijk konden worden verminderd.

Bij een vergelijking van bouwtijd en kosten tussen traditionele en modulaire perrons, die in het kader van een masterthesis aan de hand van een echt bouwproject werd uitgevoerd, kon het bewijs worden geleverd dat door de systeembouw met HERING-perronelementen van het type modula® meer dan de helft van de bouwtijd kon worden bespaard. De belangrijkste redenen zijn daarbij de snellere montage van de grote prefabdelen en de lagere funderingskosten (geen verbouwing naast het spoor nodig, alleen puntvormige fundering op standaard prefabdeelfundamenten).

Voor een betere illustratie werden de resultaten in bouwverloopsimulatie met de BIM-methode modelgebaseerd weergegeven:

Voor een betere illustratie werden de resultaten in bouwverloopsimulatie met de BIM-methode modelgebaseerd weergegeven

Voltooiing van traditioneel perron na 340 dagen  - voltooiing van modulair perron na 259 dagen. Samengevat blijkt uit het onderzoek dat met de systeembouw voor perronvernieuwing de bouwafhankelijke tijdsbeperkingen van de beschikbaarheid van het spoor sterk kunnen worden verminderd en daardoor ook de negatieve gevolgen daarvan voor de stiptheid - en dat tegen dezelfde of zelfs lagere totale kosten dan bij de traditionele bouwwijze.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Newsletter IconNewsletter