Bijzondere fundering van stalen buispalen: nieuw haltepunt voor Melsungen

Op het spoortraject 6340 tussen Halle (Saale) en Guntershausen ontstaat in opdracht van DB Station & Services AG een volledig nieuw haltepunt in Melsungen-Schwarzenberg. Hiervoor zijn de bouwwerkzaamheden in april 2022 van start gegaan. Binnen het kader van dit bouwproject werden twee nieuwe buitenperrons "op het groene gazon" gebouwd, elk met een lengte van 140 meter en twee hellingbaaninstallaties in HERING-prefab bouwwijze.

Hierbij was het feit dat de bodem onvoldoende draagvermogen had de grootste uitdaging: De fundering voor de perrons en hellingbanen bestond uit een paalfundering waarvoor in totaal 54 stalen buispalen met een diameter van 508 mm ongeveer 8 meter diep in de bodem moesten worden geramd. Hierbij moest rekening worden gehouden met uiteenlopende toleranties die enerzijds uit de paalfundering van 10 cm en anderzijds uit de prefab bouw van 1 cm resulteerden. In nauwe samenwerking met de collega's van HERING Systeme hebben wij de dragende fundamenten die als overgang van de  paalfundering naar het systeemperron zijn vereist, samen ontwikkeld en omgezet.

Deze uitvoering is uniek en zodoende het eerste project in zijn soort dat in Duitsland werd gerealiseerd!

Aan het eind van het jaar worden afsluitend nog de prefab onderdelen voor de hellingbanen geplaatst en daarna kan het project worden voltooid.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter