Brugbielsenwissel in Baal-Lindern

Het bouwproject Baal-Lindern is een project uit 2014, waarbij HERING de trajectrails over een lengte van 3.694 m had vervangen. In dit ombouwgedeelte bevinden zich vier bouwwerken, waarbij vanwege de niet geleverde B100-bielsen in 2014 de bovengrondse bouw met de bestaande bielsen moest worden aangevuld. De vervanging achteraf van in totaal 494 stuks bielsen op de vier bouwwerken vond tussen 8 en 18 juni 2015 in nachtploegen met telkens een onderbrekingsperiode van 23:15 – 5:00 uur plaats.

Op elk bouwwerk werden twee ontlastingsscheidingen aangebracht en de bielsen in zes ploegen met een nettowerktijd van 4 uur parallel met twee colonnes vervangen. Elke colonne beschikte over twee tweewegbaggermachines en 7 medewerkers. Na de bielsenwissel werden de bielsen met een stopmachine in twee stopgangen gestopt en voor treinsnelheden tot 80 km/h vrijgegeven.

Zodra de bielsenwissel op een bouwwerk volledig was afgesloten, werd de tweede stabilisering over het gehele bouwwerk uitgevoerd. Nadat de vervanging van de 494 stuks bielsen was afgesloten, werden op de bouwwerken de rails geneutraliseerd en vastgelast.Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Newsletter IconNewsletter