Circulaire opbouw – actief geïmplementeerd bij HERING

Grondstoffen mogen niet in dezelfde mate uit onze bodem worden gehaald als tot nu toe het geval was, tenzij ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Niet alleen omdat er op een gegeven moment geen grondstoffen meer zijn, maar ook omdat er daardoor veel milieuproblemen zoals waterschaarste, biodiversiteitsverlies en bodemdegradatie worden verergerd. Het antropogene magazijn van Duitsland, dat wil zeggen de voorraad verwerkte grondstoffen, bedraagt 52 miljard ton. Een groot deel daarvan zijn gebouwen en infrastructuur, bijvoorbeeld 10 miljard ton aan vervoersinfrastructuur.

Grind op het platte dak voor recycling

Nieuwe gebouwen uit oude bouwdelen

In de circulaire economie probeert men uit delen van dit antropogene magazijn, die niet meer nodig zijn, bijv. nieuwe gebouwen te creëren en zo mogelijk van nieuwe grondstoffen af te zien. Ook wij in de HERING Gruppe willen dit in praktijk brengen: Tot nu toe, door in de vorm van recycling-beton oude prefab-betonplaten te verwerken tot een nieuw toeslagmateriaal. Nieuw is om hele componenten te hergebruiken, ze niet eerst te versnipperen, om ze tot iets anders te verwerken.

Bij de uitbreiding van ons HERING-hoofdgebouw en de renovatie van de onderste verdiepingen hebben we geprobeerd om onderdelen, die we moesten uitbouwen, elders zinvol weer in te bouwen. Zo konden vijf ramen worden hergebruikt, meerdere radiatoren, veel klinkers en het grind van het platte dak, dat nu dient als bevestiging op de weg langs de boomgaard.

Grind als wegbevestiging


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter