Duurzame innovaties voor de spoorinfrastructuur

Deutsche Bahn AG en HERING Team wisselen baanbrekende ideeën uit

Tijdens een spannende en toekomstgerichte innovatieworkshop kwamen op 20 maart 2024 vertegenwoordigers van Deutsche Bahn AG en ons HERING-team bij ons in Burbach-Holzhausen bij elkaar om nieuwe manieren voor de samenwerking en innovatieve oplossingen voor de spoorinfrastructuur te presenteren en te bespreken.

Tijdens de workshop stond onder andere de duurzaamheid van perrons en systeemdaken centraal. Zowel Deutsche Bahn alsook HERING zetten zich nadrukkelijk in voor milieuvriendelijke en grondstofbesparende producten. Binnen deze context werden het door HERING ontwikkelde CO2-gereduceerde beton en de integratie van  fotovoltaïsche technologie gepresenteerd, inclusief de mogelijkheden voor organische fotovoltaïsche energie.

Een bijzonder hoogtepunt tijdens de workshop was de rondleiding door de fabriek voor prefab onderdelen van HERING. Hier kregen de deelnemers een inkijk in de innovatieve vervaardiging van de producten. De workshop was niet alleen bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën, maar ook om een langdurig partnerschap tot stand te brengen dat op wederzijds vertrouwen en gezamenlijke waarden baseert. Wij zien de toekomst vol verwachting tegemoet en verheugen ons op de komende jaren!


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter