EMAS revalidatie audit 2019 - succesvol geslaagd!

Dit jaar vond de revalidatie-audit opnieuw plaats. Om de drie jaar wordt het milieubeheer meer in detail onderzocht, zodat we opnieuw een nieuw certificaat voor succesvolle deelname aan de EMAS kunnen ontvangen.

De audit vond plaats van 04 tot 06 09 2019 in Burbach en Essen. Op deze 3 dagen was de heer Jungblut al voor de 4e keer in ons bedrijf als externe auditor voor GüteZert. De documentatie en de processen in milieubeheer zijn op beide locaties getest.

Nieuw dit jaar was het feit dat we, naast de pure milieuverklaring, nu voor het eerst een duurzaamheidsverslag hebben opgesteld, dat ook uitvoerig is beoordeeld door de auditor.  Naast het onderzoek van alle documentatie waren er ook rondleidingen op het bedrijfsterrein in Burbach en Essen.

Net als in voorgaande jaren waren er veel aanwijzingen van de auditor voor verbetering, maar over het algemeen was het resultaat positief. Vooral de elektrotest, de nieuwe opslag van gevaarlijke stoffen bij Sanikonzept en de evaluatie van duurzaamheidscriteria bij de inkoop waren positieve hoogtepunten.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Newsletter IconNewsletter