Geluidswering is milieubescherming: Ecologische maatregelen bij het bouwproject Bad Nauheim

In het kader van de geluidsaneringsprogramma van het land ontvingen wij van de DB Netz AG de opdracht voor het plaatsen van ca. 3 km geluidswerende wanden bij het spoortraject tussen Butzbach en Friedberg.

Bij de uitvoering van het nationale behoud begeleidingsplanning werden verschillende maatregelen voor optimalisatie van habitat structuren van de zandhagedis en de levensruimte voor vogels omgezet. Als voorbeeld werden uitwijkhabitaten in de vorm van vorstvrije winteronderkomens, zonplaatsen, jachthabitaten en graafgebieden voor het leggen van eieren geschapen.

Verder hebben we daar ook tal van nestkasten, hazelmuisnesten en vleermuisholen aangebracht, om de door de bouw van de geluidswerende wand beperkte levensgebied weer terug te verdienen.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Newsletter IconNewsletter