HERING plaatst een geluidsscherm over de “Wilde Gera”

In het kader van het programma "Lawaaisanering van bestaande nationale spoorlijnen" plaatsen wij vier geluidsschermen (3 m boven het spoor) over een lengte van ongeveer twee kilometer voor de Deutsche Bundesbahn in het stadsdeel Bischleben in Erfurt. Het “geluidshinderteam” van HERING is, zoals we al eerder hebben bericht, sinds september 2020 actief in de wijk Bischleben in Erfurt.

Het meest recente bouwwerk is het 50 m lange HERING-geluidsscherm op de Geratalbrug. De constructie strekt zich uit over de "Wilde Gera", een 85 km lange zijrivier van de Unstrut.

Het bijzondere aan de montage is dat deze van voren moest worden uitgevoerd. Pas nadat er een hangsteiger was aangebracht, konden de palen worden geplaatst. Na demontage van de steigers werden de aluminium elementen geplaatst met behulp van een tweewegsgraafmachine.

Aangezien deze landstreek deel uitmaakt van het waterbeschermingsgebied, moesten alle operationele stappen worden uitgevoerd in overleg met en onder toezicht van natuurbeschermingsinstanties.

(Fotos: Andreas Hultsch)


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter