HERING-STICHTING NATUR UND MENSCH bevordert de bouw van zwaluwtorens in de regio Burbach

De HERING-STICHTING ondersteunt projecten die gericht zijn op het herstel of het behoud van natuur en milieu. In dit verband financiert de stichting het project "Burbachs artenreiche Nachbarschaft" van het biologische station Siegen-Wittgenstein. Een onderdeel van dit project is de bouw van twee zwaluwtorens in de regio voor het behoud van de inheemse huiszwaluw.

De torens voor de Burbachse deelgemeenten Gilsbach en Lippe bestaan uit betonnen funderingen uit de prefabfabriek van HERING, metalen steunen en staalskeletconstructies met houten bekleding. De HERING-ondernemingsgroep was verantwoordelijk voor de planning, de coördinatie en het bouwtoezicht.

Op 29 april 2022 was het zover: De eerste toren in Gilsbach werd geplaatst naast het dorpshuis. De tweede toren in het centrum van Lippe volgde op 9 mei 2022. Beide torens zijn 6 m hoog en 3,30 m breed.

De zwaluwtorens bruisen intussen van activiteit. Wij zijn enorm blij met dit succes!

 

Info HERING-STICHTING NATUR UND MENSCH (Natuur en mens):

Het landschap, de cycli en de processen die de diversiteit en rijkdom van de natuur in stand houden, worden ernstig bedreigd.

Hier begint onze projectondersteuning. De Hering-stichting Natur und Mensch wil de door de mens veroorzaakte negatieve invloeden op natuur en milieu tegengaan en verminderen en de reeds ontstane schade daar waar mogelijk beperken of herstellen. Wij zijn geïnteresseerd in projecten die aan deze doelstellingen zijn gewijd en willen die binnen het bestek van onze mogelijkheden bevorderen. Dit lijkt ons een zinvol en nobel streven.

Meer informatie vindt u op https://www.hering-stiftung.de/


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter