Infrastructuurproject station “Aachen Rothe Erde”: Grote order voor HERING Bahnbau

In december 2018 kreeg HERING Bahnbau GmbH van DB Netz AG, Portfolio Knoten Köln, de opdracht voor de uitvoering van het bouwproject "Aachen Rothe Erde - Planfeststellungsabschnitt 2 – Bautechnik Los 2.1". De belangrijkste inhoud van het project is de aanleg van een passeermogelijkheid voor het personen- en hogesnelheidsverkeer op de oost-westlijn Parijs - Brussel - Keulen - Amsterdam/Londen (PBKAL) ter verbetering van de operationele kwaliteit.

 

Spoor- en wisselbouw

HERING voert, naast omvangrijke projecten op het gebied van spoor- en wisselbouw (10 betonnen wissels in een straal van 760 m en ca. 3000 m nieuwe c.q. aanpassing van bestaand spoor met omvangrijke grondverbetering), ook nagenoeg alle mogelijke infrastructurele bouwtechnische diensten uit voor de Deutsche Bahn.

Constructiebouw

De afdeling "Constructiebouw" van HERING Bahnbau bouwde binnen 8 maanden een ongelijkvloerse kruising voor het passeerspoor. Deze brugconstructie bestaat uit een 17,45 m lange bovenbouw met in beton geïntegreerde stalen draagbalken (WiB). De fundering bestaat uit landhoofden, vleugels, paalkop- en boorplaten. Onder de landhoofden bevinden zich vijf boorpalen.

Geluidsisolatie

Om de omwonenden te ontlasten, plaatst het “geluidshinderteam" van de HERING-groep drie nieuwe geluidsschermen, bestaande uit stalen palen en een vulling van aluminium cassettes c.q. transparante geluidswerende elementen. In totaal gaat het om geluidsschermen met een hoogte van 4 m over een afstand van 1,1 km.

Ondergrondse bekabeling

Om de nieuwe constructie te kunnen aansluiten op de seinhuizen van de stations van Aken en Stolberg worden langs lijn 2600 ondergrondse kabels aangelegd over een lengte van ongeveer 12 km. Vooral de Eilendorf-tunnel, de Nirmer-tunnel en het monumentale Burscheider-viaduct zijn bijzonder uitdagende gebieden voor ondergrondse kabelaanleg.

HERING - alles in eigen hand!

De HERING-groep kan als eenheid synergieën genereren en door effectief te werken en vlakke hiërarchieën te hanteren een snelle en soepele uitvoering garanderen. HERING is de complete dienstverlener op het gebied van bouwkunde!


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Vorschaubild YouTube Video

News

Newsletter IconNewsletter