Megaproject tijdens de jaarwisseling in Düsseldorf

Voor de voltooide ondergrondse Wehrhahn-lijn in Düsseldorf was ook bovengronds een herordening van de tramlijnen nodig. Voorwerp van de aanbesteding was de aanleg van een nieuwe hoekverbinding van het spoor van en naar het noorden en westen bij het knooppunt Berliner Allee/Graf-Adolf-Strasse. Er waren 165 m nieuwe rails, 6 wissels en 4 kruisingen nodig om de nieuwe en nog steeds benodigde rijverhoudingen te kunnen realiseren. De bestaande hoekverbindingen van en naar het noorden en oosten waren overbodig en werden verwijderd.

Aangezien het project in de winter moest worden gerealiseerd, was HERING verantwoordelijk voor alle wintermaatregelen die noodzakelijk waren voor het betoneren, lassen etc. De Berliner Allee is een zeer belangrijke hoofdverkeersweg in de binnenstad, die van noord naar zuid loopt. Ook de Graf-Adolf-Strasse is een zeer belangrijke hoofdverkeersweg in oost-west-richting. Door de aanpalende kantoor- en handelsgebouwen zijn hier tevens veel voetgangers. Ook hier was HERING verantwoordelijk voor de verkeerssignalering.

De bouwtijd bedroeg slechts 5 weken. Tot 21-01-2016 moesten iedere dag ten minste 10 medewerkers grootse prestaties leveren om dit belangrijke kruispunt van hoofdwegen weer precies op tijd in gebruik te kunnen nemen. In het weekend van 21-02-2016 vierde Düsseldorf de grote opening en alle betrokkenen zijn trots en tevreden dat alles zo goed is gelukt.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Newsletter IconNewsletter