Nieuwbouw van seminargebouw van de Technische Hogeschool Mittelhessen (THM) Gießen

Op twee verschillende locaties zijn drie nieuwe seminargebouwen voor de Technische Hogeschool Mittelhessen ontstaan, zodat de hoorcolleges ook door veel geïnteresseerden kunnen worden bezocht.

Om een buitenkant met een individueel karakter te kunnen realiseren, werden voor de twee kleinere gebouwen "E12" en "E14" in totaal 36 grote, licht geschilderde gevelplaten op een totaal oppervlak van 560 m² aangebracht. Glazen fronten zorgen voor highlights om alle verdiepingen van daglicht te voorzien.

Voor het grotere gebouw "C11" werd daarentegen gekozen voor wit gestraald architectuurbeton. Hier werden in totaal 218 platen op een oppervlak van 1.300 m² geplaatst. 

Een stap in de toekomst voor de THM Gießen en een moderne, uitnodigende hogeschool-locatie voor Mittelhessen.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Newsletter IconNewsletter