Nieuwe EBA-goedkeuring voor lage geluidsisolatiewanden van Hering

Naast het bouwen van conventionele hoge geluidswallen houdt de Hering groep zich intensief bezig met nieuwe innovatieve oplossingen voor geluidswering, die bij de rails kunnen worden toegepast. Al in de zomer van 2011 hebben de geluidsisolatieprofs van Hering de eerste proefprojecten gerealiseerd met zelf ontwikkelde lage geluidswallen.

In het kader van conjunctuurprogramma II (Konjunkturprogramm II) testte DB AG tot eind 2011 innovatieve geluidsisolatietechnieken; Hering was hierbij opgenomen in de realisatie van vier proefmaatregelen. Op vier druk bereden testtrajecten werden twee innovatieve lage geluidswalsystemen, de ZBloc en het Gabione systeem ingezet en in omvangrijke mate getest. Klein, maar dapper: de lage geluidswallen hebben door een maximale hoogte van slechts 76 cm boven de bovenkant van de rails een aanzienlijk lagere constructiehoogte dan de gebruikelijke geluidswallen.

Overal waar hoge geluidswallen niet worden geaccepteerd of om stedebouwkundige of onder monumentenzorg vallende redenen geen hoge wanden kunnen worden gebouwd, leveren lage geluidswallen van Hering een ideaal alternatief: Het systeem „H-Block“, met een hoogwaardige absorber van schuimbeton, past zich ideaal aan het beeld van het landschap aan en biedt de treinpassagiers en de aanwonenden vrij zicht. Als wapening worden korte vezels van kunststof toegepast, zodat dit systeem niet hoeft te worden geaard. Gabione bestaat uit gegalvaniseerde draadmanden met een verticaal driekamersysteem, geïntegreerde betonkern, absorber en een speciale stortlaag van lava.

De geluidsabsorptie van alle systemen heeft dicht bij de plaats van ontstaan plaats (contact wiel-rail) en behaalt goede meetresultaten met ca. 6 dBA geluidsreductie. De systemen beschikken over doorlaatopeningen voor kleine dieren, zijn beloopbaar, gemakkelijk vervangbaar, duurzaam, onderhoudsvrij en recyclebaar. Door de vlakke fundering is een economische en snelle montage gewaarborgd. Sinds medio december 2016 hebben de constructies „H-Block“ en Gabione de goedkeuring van het Federaal Spoorwegbureau verkregen, waardoor toepassing bij spoortrajecten van de federale spoorwegen is toegestaan.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter