Toekomstbestendige perronbouw in de Eifel

Op het ruim 160 kilometer lange Eifeltraject (traject 2631) dat van Hürth-Kalscheuren in Noordrijn-Westfalen tot aan Trier-Ehrang in Rijnland-Palts loopt en door de grootschalige overstromingen in de zomer van 2021 ernstig werd beschadigd, werden onlangs vier stations voorzien van het perronsysteem modula van ons team van HERING Systeme.

Het gaat om de stations in Daufenbach (Zemmer), Speicher, Densborn en Auw an der Kyll. De werkzaamheden op de vier bouwplaatsen zijn bijna voltooid. Op een ander station in St. Thomas wordt momenteel nog gebouwd en de werkzaamheden zullen eind 2024 gereed zijn.

Bij deze projecten heeft de bouwheer, de firma DB InfraGO, elk een tot twee buitenperrons met een lengte van ongeveer 170 meter gepland, inclusief bredere gedeelten voor wachthuisjes.  Binnen het kader van een door de gemeente ontwikkelde concept voor preventieve maatregelen tegen hoogwater en hevige regenval, werden de nieuwe perrons van betonnen prefab-delen verhoogd. Hierbij werd een 25 brede opening tussen de bovenrand van het terrein en de onderrand van de perronconstructie ingepland om een ongehinderde waterafvoer mogelijk te maken. Daarnaast is de massa van de betonnen prefab-delen bestand tegen de opwaartse druk van het water.

Gezien de aanzienlijke schade die door het hoogwater aan de perrons is ontstaan en de door klimaatwetenschappers voorspelde toename van extreem weer met hevige regenval en hoogwater, is de vraag naar een klimaatbestendige en duurzaam stabiele bouwwijze momenteel groter dan ooit.

 


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter