Vernieuwing van wissels en sporen in Herford

Het bouwproject Herford ging van start op 13 april 2015 met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het lossen van de wissels en de montage van de ombouwwissels.  Tijdens twee weekeinden werden op deeltrajecten, waar beide sporen waren afgesloten, beurtelings twee wissels van het type 760 vernieuwd. Daarna werden de sporen 3 en 4 afgesloten en kon het spoor over een afstand van 680 m worden vernieuwd.

Het laden en lossen van het oude ballastmateriaal en overige materialen vond plaats op het rangeerterrein van het centraalstation in Herford. De machinistenstaking bleek van voordeel voor de rangeerritten naar en van de werkplek. De staking had een nadelige uitwerking op de aanvoer naar de sector Brackwede van het nieuwe ballastmateriaal en de nieuwe wissels door de spoorwegen. Voor dit probleem konden wij een oplossing vinden door ter plekke wijzigingen aan te brengen in de afloop van het bouwplan zodat de ingekochte locomotief de benodigde materialen vanaf een ander station kon aanvoeren.

Op 18 mei 2015 hebben wij 4 van 7 bouwfasen met succes kunnen afsluiten. In totaal worden er 18 wissels en twee stationssporen vernieuwd.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Newsletter IconNewsletter