Werkzaamheden aan sporen en wissels op het Centraal Station van Münster en op het station van Rinkerode

De werkzaamheden in Münster zijn onderverdeeld in drie fasen: Rinkerode, Hiltrup en het Centraal Station van Münster.

In Rinkerode werd het buiten bedrijf gestelde spoor 604 over een afstand van ongeveer 850 m vernieuwd om het in de toekomst weer voor treinverkeer te kunnen gebruiken. Om een storingsvrije aansluiting op het spoor 604 te creëren, hebben wij gedurende het paasweekend drie wissels uit de serie 500 en circa 300 meter spoor omgebouwd.

Tegelijkertijd werd er in Hiltrup een wissel gedemonteerd en een nieuwe aansluiting op het traject aangelegd.

De werkzaamheden op het Centraal Station van Münster begonnen op 28 maart 2015. Daar voerden de spoorwegwerkers van HERING op twee tracés, deels ook tijdens het paasweekend, een machinale reiniging van sporen over een totale afstand van 2000 m uit, evenals drainagewerkzaamheden over een lengte van 260 m. Daarna volgden de ombouwwerkzaamheden en werden er zeven wissels vernieuwd.

De aan- en afvoer van materiaal verliep via de rangeerterreinen in Neubeckum en Münster.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Newsletter IconNewsletter