Wij over ons

Hering is een familiegeleide middenstandsonderneming, die zich in de loop van meer dan 120 jaar tot een specialist heeft ontwikkeld voor producten in de openbare ruimte, voor architectonische gevels en systeemoplossingen bij de bouw van infrastructuur voor het spoorwegverkeer.

Innovatie hoort bij onze verantwoordelijkheid ten opzichte van klanten en medewerkers.

Het voordeel van een middelgroot bedrijf ligt in de overzichtelijkheid van de onderneming als economisch en sociaal orgaan – ongeacht of daar 3 of 3.000 mensen werkzaam zijn.Bij Hering zijn het er 400.

Ons personeelsmanagement zet zich in voor het wel en wee van de medewerkers. De eisen die wij stellen aan de kwaliteit van ons personeelsmanagement zijn vastgelegd in onze richtlijnen voor leidinggevenden.

Ook in tijden van harde concurrentiestrijd vormen de oriëntatie op de markt en de ethiek van verantwoordelijkheid geen elkaar uitsluitende tegenstellingen. Sociale verantwoordelijkheid begint in de onderneming, maar zij eindigt daar niet.

De vrijwillige deelneming aan de EG-eco-audit dient als aansporing om naar oplossingen te zoeken die voorzichtig omgaan met het milieu en met de gezondheid van allen die met de onderneming in relatie staan.

Onze actuele milieuverklaring (PDF, ca. 4 MB) is als download beschikbaar.

Dubbelklik voor meer gegevensbescherming
Met de eerste klik wordt de video van YouTube op deze pagina geladen.
Met de tweede klik wordt de video gestart.

News

Jaarbeuzen en evenementen

Op dit moment geen datums
Skip to main content