HERING Groep
Milieu en maatschappij

„Globaal denken, lokaal handelen“

… luidt al meer dan 130 jaar het motto van HERING. Momenteel is dit motto actueler dan ooit. Als bouwbedrijf opereren wij in een branche die de meeste resources verbruikt en tegelijkertijd het meestal afval produceert. Hoe kunnen wij dit aanpakken?

Wij als HERING beschouwen ons al voorloper qua duurzaamheid. Al in 1996 hebben wij ons als eerste bouwbedrijf in Duitsland volgens EMAS laten certificeren. Om de drie jaar publiceren wij een milieuverklaring, waarin wij aangeven wat onze doelstellingen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit jaar hebben voor voor het eerst een Duurzaamheidsrapport met geïntegreerde milieuverklaring volgens EMAS gepubliceerd – een logische volgende stap gezien onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Daarin geven wij aan hoe wij met de voor ons toekomstig succes belangrijke onderwerpen zowel intern als extern omgaan.

Bij HERING nemen wij deel aan sociale, ecologische en politieke initiatieven in onze regio’s, maar ook in nationale verenigingen en instituten, die invloed op onze randvoorwaarden hebben en waarin wij maatschappelijke verantwoording overnemen. Schenkingen en sponsoring verdelen wij in 3 onderwerpen: Sociaal, Gemeenschap en Stimulering van de regio.

Onze duurzaamheidsvisie bestaat uit 3 hoofdgroepen:

Onze medewerkers

Wij willen onze medewerkers bij hun ontwikkeling bij ons ondersteunen, hen aan ons bedrijf binden en continu nieuwe medewerkers aannemen. Op deze drie handelingsgebieden willen wij ons laten meten. Wij bepalen de inhoud regelmatig en strategisch opnieuw en denken na over ons werk met behulp van de feedback van onze medewerkers.

Bouwmaterialen en energie

Wij verminderen continu het verbruik van natuurlijke hulpbronnen bij de ontwikkeling en bouw van modulaire perrons en daken, mobiele geluidswanden, dunne gevels van textielbeton en mobiele en duurzame openbare toiletten. Ons doel is de energie uit fossiele bronnen volledig te vermijden. Voor de productie en de bedrijfsvoering betekent dit: zo weinig energie als mogelijk en indien nodig uit duurzame bronnen.

Regio en milieu

Wij nemen deel aan maatschappelijke programma's in onze regio’s Zuidwestfalen en Lausitz, om de aantrekkelijkheid van de betreffende levensomgeving van onze huidige en toekomstige medewerkers te behouden.

„Wij bij Hering zijn ervan overtuigd dat het economisch succes van ons bedrijf niet ten koste mag gaan van het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen, die wij op korte en lange termijn voor dit succes en dus voor onze bestaanszekerheid nodig hebben.”

Annette Hering

EMAS

Het duurzaamheidsrapport wordt deels als milieuverklaring voor de EMAS-certificering gebruikt. Wij rapporteren over de cijfers van 2020/2021, die betrekking hebben op onze bedrijfsunits Sanikonzept, Systemen en Spoorwegbouw. De gegevens zijn door de auditor geverifieerd.

DNK

In november 2018 heeft het bedrijf de eerste verklaring volgens de Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK) gepubliceerd. Door de actuele publicatie zijn onze duurzaamheidsprestaties tot en met 2020 transparant en vergelijkbaar, wat bevestigd wordt met het DNK-keurmerk. De DNK is een vrijwillige standaard voor rapportages over duurzaamheidsaspecten en wordt door de Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) gepubliceerd.

EcoVadis

HERING heeft zijn duurzaamheidsactiviteiten in 2022 door het ratingbureau EcoVadis laten beoordelen en de score ‘gold’ behaald. EcoVadis beheert een samenwerkingsplatform die CSR-ratings van leveranciers voor wereldwijde toeleveringsketens afgeeft.

UN Global Compact

HERING heeft zich verplicht tot naleving van de tien principes van het UN Global Compact. Deze principes zijn vastgelegd en nader beschreven in onze Gedragsrichtlijn voor klanten, leveranciers en medewerkers. Ze vormen daarmee het kader voor onze samenwerking. Wij verwachten van onze zakenrelaties dat zij zich net zo aan deze principes houden zoals wij dat doen. Onze leveranciers en onderaannemers ondertekenen een Gedragscode, waarin zij deze verantwoordelijkheid ten opzichte van mens en milieu bevestigen.

Allianz pro Schiene

HERING is een ondersteunend lid van de Allianz pro Schiene vereniging. De Allianz pro Schiene heeft zich ten doel gesteld om samen met bedrijven uit de hele spoorwegsector veilig en milieuvriendelijk spoorvervoer te promoten.

Milieu en maatschappij: Projects

HERING wordt producent van fotovoltaïsche installaties
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2023: HERING werd genomineerd
Boomplantactie: HERING-medewerkers geven een signaal af voor milieu- en natuurbescherming
Circulaire opbouw – actief geïmplementeerd bij HERING

HERING-Stiftungen:

HERING-STIFTUNG NATUR UND MENSCH

In 2018 werd de HERING-STIFTUNG NATUR UND MENSCH door Annette Hering opgericht. Met deze stichting wil HERING door de mens veroorzaakte en branchespecifieke negatieve gevolgen voor natuur en milieu helpen vermijden en verminderen – en, overal waar mogelijk, reeds ontstane schade herstellen. In de toekomst zal deze stichting projecten ondersteunen die dit als doelstelling hebben. Nadere informatie hierover vindt u op de website van de stichting op www.hering-stiftung.de .

HERING-STIFTUNG FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF PUBLIC SANITATION

Als onderdeel van de Kindernothilfe-Stiftung hebben wij de bovengenoemde stichting opgericht, waarmee wij ernaar streven schoon water en schone sanitaire voorzieningen op projectniveau beschikbaar te stellen. Zo hebben wij niet voor het eerst projecten van de organisatie Aynimundo in Peru ondersteund … nadere informatie vindt u hier: Stimulering van sociale projecten in Peru (News van 24.7.2018).

Newsletter IconNewsletter