Engagement voor de maatschappij

Globaal denken, lokaal handelen.

Enerzijds brengt ons werk ons in aanraking met sociale realiteiten op afgelegen plaatsen, waar andere voorwaarden heersen en andere ervaringen bestaan. Wij plannen en bouwen niet alleen voor Europese buurlanden, maar we engageren ons ook in duurzaamheidsprojecten in Zuid-Afrika en Peru. Anderzijds zijn onze onderneming en ons werk in regionale realiteiten ingebed, namelijk in Südwestfalen, in het Roergebied en in de Niederlausitz, die elk duurzame structuurveranderingen beleefd hebben.

Rekening houdend met het voorgaande, engageren wij ons in sociale, ecologische en politieke initiatieven van onze regio’s, maar ook in nationale verbanden en instellingen, die invloed hebben op onze raamvoorwaarden en waar we maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons nemen.

Giften en sponsoring verdelen wij over 3 thema’s: sociale zaken, maatschappij en bevordering van de regio.

Sociale zaken

  • Oprichting van een stichting onder het dak van de kindernoodhulp “Foundation of the improvement of public sanitation“.
  • Auspiciën voor het project “Zeitpaten” van de Evangelische Vrouwenhulp Siegen-Wittgenstein.
  • Sponsoring bij de bouw en het bedrijf van een hygiënecenter voor dakloze medemensen aan het station Zoologischer Garten in Berlijn, in samenwerking met de stadsmissie en de DB.
  • Lid van de adviesraad van de BWI-Bau GmbH, Instituut van de bouwnijverheid Nordrhein-Westfalen en
  • Lid van het NTP (Nachtragsplattform) Beirat Bauwirtschaft van de DB AG.

Maatschappij

Bevordering van de regio

Skip to main content