Perrondaksysteem Evolution 2020

De wens van Deutsche Bahn naar gestandaardiseerde daken met geoptimaliseerde bouw-/bedrijfskosten en montagetijden vereist intelligente modulaire systeemoplossingen. Bij de ontwikkeling van de systeemdaken Bodenheim en Evolution 2020 (vroeger: Bodenheim light) werd deze wens consequent vervuld en verder ontwikkeld.

In 2001 ontwikkelde HERING, samen met DB AG, het daksysteem Bodenheim. In de daarop volgende jaren werd Bodenheim meerdere keren geoptimaliseerd en o.a. als speciale versie met de naam Bodenheim light goedgekeurd. Om deze vereenvoudigingen in de toekomst in heel Duitsland te standaardiseren, werd in het kader van een ander ontwikkelingsproject het daktype Evolution 2020, als opvolger van het dak ‘Bodenheim’ ontworpen en in de bouwnormen gepubliceerd.

Evolution 2020 kenmerkt zich door een zeer hoge mate van prefabricage, gestandaardiseerde bouwelementen en profielen en een tijdbesparend montageconcept.  Door de prefabricage van de staalbouwprofielen en -platen in slechts enkele bouwmodules wordt een eenvoudige montage met korte opstel- en bouwtijden gegarandeerd. Ondanks de hoge standaardiseringsgraad is het dak geschikt voor alle vereiste verschillende perronvormen/-geometrieën.

Evolution 2020 - systeemvoordelen:

  • Door DB Station & Service AG goedgekeurd daksysteem (bouwnormen)
  • Grote vormgevingsvrijheid en functionaliteit
  • Lage Life-Cycle-Costs (LCC)
  • Snelle en rendabele montage
  • Geschikt voor alle gangbare perrongeometrieën
  • Integratie in aanwezige trappen en liften
  • Eenvoudige vervanging en installatie achteraf van systeemcomponenten
  • Integratie van geluidsinstallatie/verlichting/aarding/beglazing

Modulaire opbouw

De dakbedekking bestaat meestal uit sandwichprofielen. Evolution 2020 verschilt optisch van het perrondak Type Bodenheim doordat het golfplaatplafond aan de buitenkant van het dak is verdwenen.

Bij de verlichtings- en geluidsinstallatie wordt rekening gehouden met zowel veiligheidsrelevante als architectonische aspecten. Daarnaast wordt bij het daktype Evolution 2020 voldaan aan de belangrijke eisen van DB Station & Service AG qua perrondakoptimalisatie zoals begaanbaarheid van het dak via roosters, positie van de verlichting etc., net zoals dat bij het Type Bodenheim het geval was.

Vanzelfsprekend ondersteunen en adviseren wij u bij het ontwerp van uw systeemdaken. Om een rendabele en functionele projectspecifieke oplossing te vinden, stellen wij u ontwerphulpmiddelen zoals voorbeelden en revit-onderdelen in onze digitale ontwerpcatalogus ter beschikking.

HERING systeemdaken: Nieuws

Tot ziens op InnoTrans 2024
Perron in Leverkusen Mitte heeft een nieuw dak
Duurzame innovaties voor de spoorinfrastructuur
Montage tijdens doorlopend treinverkeer – perronoverkapping voor halte in Berlijn

Duurzaamheidsrapport

Wij als HERING beschouwen ons al voorloper qua duurzaamheid. Al in 1996 hebben wij ons als eerste bouwbedrijf in Duitsland volgens EMAS laten certificeren. Om de drie jaar publiceren wij een milieuverklaring, waarin wij aangeven wat onze doelstellingen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit jaar hebben voor voor het eerst een Duurzaamheidsrapport met geïntegreerde milieuverklaring volgens EMAS gepubliceerd – een logische volgende stap gezien onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Daarin geven wij aan hoe wij met de voor ons toekomstig succes belangrijke onderwerpen zowel intern als extern omgaan.

Newsletter IconNewsletter