Systeemoverkapping PALYO®

De systeemoverkapping PALYO® is geschikt voor zowel kleine wachtruimtes als grote overkappingen. Een belangrijk kenmerk zijn de vele verschillende dakvormen, dakschuintes en steunposities. Daarnaast valt het systeem PALYO® op door zijn filigrane en transparante bouwwijze met slanke profielen en meestal onzichtbare schroefverbindingen. Het regenwater wordt via een in de dakas geïntegreerde goot en afwateringsstompen afgevoerd.

Voor de elektrische kabels/mediageleiding kunnen de steunen worden gebruikt die niet voor de regenwaterafvoer dienen. Via een montageopening worden de kabels/leidingen in het holle profiel van de hoofdsteun getrokken en naar de afzonderlijke media geleid.

Vanzelfsprekend ondersteunen en adviseren wij u bij het ontwerp van uw systeemdaken. Om een rendabele en functionele projectspecifieke oplossing te vinden, stellen wij u ontwerphulpmiddelen zoals voorbeelden en revit-onderdelen in onze digitale ontwerpcatalogus ter beschikking.

Duurzame energieproductie en flexibel design: systeemdak PALYO® met optionele fotovoltaïsche modules

Naast de genoemde kenmerken biedt het systeemdak PALYO® ook de mogelijkheid om van fotovoltaïsche modules te worden voorzien. Hierdoor doet het dak niet alleen dienst als bescherming tegen weersinvloeden, maar levert ook een bijdrage aan een duurzame energieproductie. De flexibele mogelijkheden voor dakvormen en -hellingen evenals de positie van de steunpilaren bieden een hoog aanpassingsvermogen aan uiteenlopende behoeften en ruimtelijke omstandigheden. De filigrane en transparante bouwwijze van het PALYO®-systeem blijft hierbij behouden, waardoor een harmonisch totaalbeeld ontstaat.

Bij de planning en realisering van projecten ondersteunen wij u graag met planningstools om een optimale oplossing te realiseren. Zo kan een economische en functionele integratie van de  fotovoltaïsche modules in het PALYO®-systeem worden gewaarborgd.

Overkapping PALYO® - systeemvoordelen:

  • Grote vormgevingsvrijheid en functionaliteit
  • Diverse dakafmetingen en -vormen mogelijk
  • Filigrane en transparante bouwwijze
  • Slank en tijdloos design
  • Lage Life-Cycle-Costs (LCC)
  • Snelle en rendabele montage
  • Eenvoudige vervanging en installatie achteraf van systeemcomponenten
  • Integratie van geluidsinstallatie/verlichting/aarding

HERING systeemdaken: Nieuws

Tot ziens op InnoTrans 2024
Perron in Leverkusen Mitte heeft een nieuw dak
Duurzame innovaties voor de spoorinfrastructuur
Montage tijdens doorlopend treinverkeer – perronoverkapping voor halte in Berlijn

Duurzaamheidsrapport

Wij als HERING beschouwen ons al voorloper qua duurzaamheid. Al in 1996 hebben wij ons als eerste bouwbedrijf in Duitsland volgens EMAS laten certificeren. Om de drie jaar publiceren wij een milieuverklaring, waarin wij aangeven wat onze doelstellingen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit jaar hebben voor voor het eerst een Duurzaamheidsrapport met geïntegreerde milieuverklaring volgens EMAS gepubliceerd – een logische volgende stap gezien onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Daarin geven wij aan hoe wij met de voor ons toekomstig succes belangrijke onderwerpen zowel intern als extern omgaan.

Newsletter IconNewsletter