Referentieproject Bescherming tegen geluidshinder: Friedberg, Haagstrasse

In het kader van de geluidssanering op bestaande spoorlijnen van de Deutsche Bundesbahn werden in opdracht van DB Netz AG, Keulen, 3 geluidsschermen geplaatst in Friedberg. Dit project werd voltooid met de montage van de speciale structuren. Twee torsiebalken als spleetafsluiting tussen twee wanden. De speciale constructies zijn in totaal 90 m lang en wegen 60 ton.

De foto toont de speciale structuren.

Projectoverzicht

Friedberg, Haagstrasse
Plaatsing van 3 geluidsschermen in het kader van de geluidssanering op bestaande spoorlijnen van de federale spoorwegen


Obdrachtgever:

DB Netz AG, Keulen

Bouwtijd:

ca. 4 maanden

Referentieprojecten geluidswerende systemen:

Newsletter IconNewsletter