Textielbeton

Textielbeton heeft zich ontwikkeld vanuit de wens om onze gevel van architectuurbeton ook te kunnen aanbieden aan klanten op grotere afstand en om ecologische en economische voordelen te behalen door besparing van grondstoffen.

Inmiddels biedt Hering vier verschillende productvarianten van betoShell® aan, die allemaal mechanische kwaliteitskenmerken en variatie in vormgeving met beton gemeen hebben. Daardoor kunnen deze aanspraken op kwaliteit worden verbonden met de wens om lichte en dunne componenten te gebruiken.
Door de corrosievrijheid en de doelgerichte inbouwsituatie kan het textielbeton duidelijk economischer dan gewapend beton worden toegepast, met name met het oog op besparing van grondstoffen en gewicht. (Download betoshell® Ökobilanz, pdf, ca. 180 kb)

betoShell®-formaten

Skip to main content