betoShell® ecobalans

Duurzaam bouwen en construeren is modern.  Hering koos dit onderwerp al aan het begin van de jaren 90 als principe bij de ontwikkeling van producten en bij de toegepaste gebouwen. Met de ontwikkeling van betoShell® textielbeton werd in elk opzicht aan deze eisen voldaan. 

betoShell® - milieu ontzien en behouden

Door de geringe plaatdikte van de textielbetonelementen bespaart men al tijdens het productieproces waardevolle grondstoffen, tot 80% vergeleken met gevels die met staal zijn gewapend. Uit de eind 2010 gepubliceerde ecobalans blijkt duidelijk dat betoShell® ook qua CO2-emissies en primaire energiebehoefte uitstekend presteert en duidelijk beter is dan talrijke vergelijkbare gevelsystemen.

betoshell® ecobalans Download (pdf, ca. 180 kb)

Het onderzoek werd op basis van de eisen in DIN EN ISO 14040 en 14044 uitgevoerd. Daarbij werd rekening gehouden met de productie, een gebruik van meer dan 50 jaar en de afvoer van de gevelsystemen. Na afloop van de onderzoeken werden de resultaten aan een kritische controle onderworpen. Een gedrukte versie van de ecobalans kunt u via ons contactformulier opvragen.

Skip to main content