Voorgehangen gevels

De voorgehangen gevelplaat is het stilistische element van het gebouwomhulsel. Net zoals de grondstofverslindende natuursteengevel wordt de eigen last via de dragende constructie van het gebouw afgeleid.

De aan de achterkant geventileerde voorgehangen gevels van Hering kunnen worden toegepast bij de sanering of de vormgeving van nieuwbouw. Open of gesloten voegen, de keuzemogelijkheden bieden veel speelruimte bij de uitvoering van het gebouwomhulsel. De dikte van de isolatie kan optimaal aan de eisen van de wam worden aangepast. En de vele verschillende mogelijkheden van het gebruikte architectuurbeton qua textuur en kleur zorgen voor individuele ontwerpen. Een hoge zekerheid en lange levensduur van de elementen, bij vergelijkbaar lage onderhoudskosten, spelen vooral als het gaat om de levenscycluskosten een doorslaggevende rol voor ontwerpers, architecten en bouwbedrijven.

Skip to main content