Lichtreflecterend beton

Lichtreflecterend beton combineert de positieve eigenschappen van beton (brandveiligheid, sterkte, bouwmethode) met de eigenschap van de retroreflexie. Retroreflecterende oppervlakken kaatsen invallend licht (zon of kunstlicht) precies in de richting van de lichtbron terug.

Het Lichtreflecterend beton-oppervlak wordt geactiveerd door licht, afhankelijk van de stand van het oppervlak, de lichtbron en het ontvangende deel. Op een bepaald moment kan de reflectiewerking waargenomen worden. Het beton gaat van een passieve toestand over in een actieve.

De eigenschappen van Lichtreflecterend beton betekenen vele vormgevingsmogelijkheden in de architectuur, de binnenhuisarchitectuur, bij het productdesign en bij verkeerstechnisch voor de veiligheid relevante gebieden. Potentiële toepassingen zijn bijvoorbeeld het duurzaam bouwkundig veiligheidstechnisch aangeven van gevaarlijke plaatsen (traptreden, trottoirbanden, randen van perrons, tunnels) en de vormgeving van bouwkundig geïntegreerde geleidingssystemen en nieuwe vlakke elementen (gevels, vloeren, plafonds).

Groote foto:
Lichtreflecterend beton.
Foto: Boris Trenkel.