Spoorinspectie / Wisselinspectie

Voor een veilige en betrouwbare spoorwegexploitatie en een hoge beschikbaarheid van de rijweg zijn gedurende de gehele levenscyclus instandhoudingsmaatregelen noodzakelijk. Het continue proces van de instandhouding bestaat uit inspectie, onderhoud en reparatie.

instandhoudingsmaatregelen

Graag ondersteunen wij u van meet af aan en nemen wij de door informatica ondersteunde spoor- en wisselinspecties met behulp van moderne meetapparatuur aan uw spoorinstallaties voor onze rekening. In het kader van de inspectie ondersteunen wij onze geschoolde arbeiders graag bij de uitwerking van instandhoudingsconcepten. Ook reparatiecontracten maken deel uit van ons portfolio.

Klinkt interessant? Laat u dan door onze experts adviseren.

COMPETENTIE & BETROUWBAARHEID

hiervan kunt u altijd op aan bij de spooraanleg door HERING.

Dat geldt natuurlijk voor het volledige dienstenpakket: hetzij werkzaamheden aan de rails of wisselsondergrondse werkzaamheden langs de rails of werkzaamheden aan spoorwegovergangen. Ons dienstenportfolie wordt afgerond met het aanbod van inspecties van rails en wissels alsmede directe maatregelen.

Vorschaubild YouTube Video
Newsletter IconNewsletter