Perrondak type "Bodenheim light"

Het perrondak „Type Bodenheim light“ is een aanvulling op het bestaande daksysteem "Type Bodenheim". Door geringe detailwijzigingen en een gewijzigd montageconcept werd hier een voordeliger alternatief – bij behoud van alle voordelen van Bodenheim – in de praktijk gebracht.

Modulaire opbouw

Tot stand gekomen is "Bodenheim light" in het kader van een ideeënwedstrijd van de Deutsche Bahn AG. Met dit idee heeft HERING eind 2009 de 1ste prijs in de categorie "Voordelige perrondaken voor grotere verkeersstations" behaald.

Dit perrondaksysteem bestaat in een uitvoering met één stijl en een uitvoering met twee stijlen: de variant met één stijl bestrijkt perronbreedtes tot ca. 7 m, de variant met twee stijlen perronbreedtes tot 13 m (Download perrondak type "Bodenheim light", pdf, approx. 3.000 kB).

De dakbedekking bestaat in principe uit sandwichprofielen. Het optische verschil met het perrondak "Type Bodenheim" bestaat erin dat het gegolfd plaatstalen plafond in de buitenste dakzone wegvalt.

De geïntegreerde verlichting en omroepinstallatie houden rekening met zowel voor de veiligheid relevante als architectonische aspecten. Eveneens – zoals bij "Type Bodenheim" – worden de essentiële punten van de door de DB Station & Service AG doorgevoerde optimalisatie van het perrondak, zoals bijvoorbeeld begaanbaarheid van het dak via tralieroosters, positie van de verlichting etc., gerealiseerd.

Een toekomstgerichte ontwikkeling heeft met de behoeften en noodzakelijkheden voor het onderhoud en de reiniging reeds rekening gehouden. De DB AG eist deze praktische realisatie van de productoptimalisatie met klem op. Bij anderen daksystemen leidt de praktische realisatie uiteraard tot bijkomende kosten, niet bij de perrondaken "Type Bodenheim" en "Type Bodenheim light".

Uiteraard ondersteunen wij u bij de planning van uw perrondakprojecten. Wij stellen overzichtelijke schema’s (plattegrond, afbeeldingen, profieltekeningen) samen om een economische en functionele, projectrelevante oplossing en tevens werkomschrijvingen en voorlopige prijsopgaven uit te werken.

Fotoserie: Perrondak type "Bodenheim light"

SYSTEEMDAKEN VAN HERING

Wij kiezen bij onze overkappingsoplossingen voor de modulaire systeembouw en de combinatie van functionaliteit en design.

Voor de DB AG ontwerpen en bouwen wij de goedgekeurde perrondaken Bodenheim, Bodenheim light, HSM en Zwiesel. Verder bieden wij diverse systeemdaken voor het bereik ÖPNV aan.

NB: HERING is Q1-leverancier van DB AG voor perrondaken  en systeemperrons!

Skip to main content