Perrondak type "Bodenheim"

Het perrondak „Type Bodenheim“ van HERING is modulair opgebouwd en kan op alle perrons in stations van verschillende categorieën in heel het rijksgebied van de Bondsrepubliek Duitsland toegepast worden. Het perrondak "Type Bodenheim" is door de DB Station & Service AG gecertificeerd en vormt een bestanddeel van de productcatalogus.

Modulaire opbouw

Het voordeel van het "Type Bodenheim" tegenover "Type Zwiesel" bestaat o.a. in de snellere montage op het perron. Gerealiseerd wordt dit door de hoge mate aan prefabricage vóór de eigenlijke inbouw op de plaats van montage.

Deze perronoverkapping is beschikbaar als middenperron of zijperron in talrijke uiteenlopende geometrieën. De eilandvariant van het perrondak is zodanig ontworpen, dat hij voor alle gebruikelijke perronbreedtes van ca. 5 m tot 13 m toegepast kan worden (Download Perrondak type Bodenheim, pdf, ca 680 kb).

De dakoverkapping is in twee gedeeld. Het buitenste gedeelte van het perron is bedekt met een sandwichtrapeziumprofiel en het middelste gedeelte kan naar keuze met sandwichprofielen of met glaselementen van veiligheidsglas bedekt worden.

De geïntegreerde verlichting houdt rekening met zowel voor de veiligheid relevante als architectonische aspecten. De luidsprekers van de omroepinstallatie zijn eveneens in het daksysteem geïntegreerd.

Te benadrukken is dat de essentiële punten van de door de DB Station & Service AG doorgevoerde optimalisaties van het perrondak, zoals bijvoorbeeld begaanbaarheid van het dak via tralieroosters, positie van de verlichting etc., reeds bij Bodenheim sinds zijn introductie in het jaar 2002 gerealiseerd worden. Een toekomstgerichte ontwikkeling heeft met de behoeften en noodzakelijkheden voor het onderhoud en de reiniging reeds rekening gehouden. De DB AG eist deze praktische realisatie van de productoptimalisatie met klem op. Bij anderen daksystemen leidt de praktische realisatie uiteraard tot bijkomende kosten, niet bij de perrondaken "Type Bodenheim" en "Type Bodenheim light".

Uiteraard ondersteunen wij u bij de planning van uw projecten rond perrondaken. Wij werken overzichtelijke schema’s (plattegrond, aanzichttekeningen, profieltekeningen), om een economische en functionele, voor het project relevante oplossing te realiseren, en ook werkomschrijvende begrotingen en kostenramingen uit.

Fotoserie: Perrondak type "Bodenheim"

SYSTEEMDAKEN VAN HERING

Wij kiezen bij onze overkappingsoplossingen voor de modulaire systeembouw en de combinatie van functionaliteit en design.

Voor de DB AG ontwerpen en bouwen wij de goedgekeurde perrondaken Bodenheim, Bodenheim light, HSM en Zwiesel. Verder bieden wij diverse systeemdaken voor het bereik ÖPNV aan.

NB: HERING is Q1-leverancier van DB AG voor perrondaken  en systeemperrons!

Skip to main content