Systemen voor niewe perrons

Voor de nieuwbouw van perrons zijn vooral de systemen modula®-TT-plaat en modula® light geschikt. Beide systemen kunnen zowel als vrijstaand perron - type 1 - en als perron met achtervulling - type 1b - worden uitgevoerd.

De modula®-TT-plaat is een monolithische perronplaat, waarbij de verbindingsstukken al in de fabriek zijn worden bevestigd. Het systeem wordt zeer nauwkeurig op prefabfunderingen meestal buiten het drukbereik van spoorwegverkeerslasten geplaatst. Vanwege het kleine aantal bouwelementen gecombineerd met de grote spanbreedte van de perronplaten kan het systeem zeer snel – met name bij korte blokkeringstijden – met een rail- of mobiele kraan worden gemonteerd.

modula® light is het aparte perronsysteem van HERING, bestaande uit vlakke perronplaten en aparte dwarsbalken als onderconstructie.  Voor de fundering worden net zoals bij de TT-plaat prefabfunderingen gebruikt. De constructie bestaat daarom uit meer kleinere delen dan de modula® TT-plaat, kan echter vanwege het lagere gewicht met een klein heftoestel, zoals een mobiele baggermachine of baggermachine voor tweeërlei gebruik worden gemonteerd.  

Bovendien kunnen beide systemen met behulp van modula® shift-elementen met overzienbare kosten worden verhoogd en verlaagd.

Vorschaubild YouTube Video
Newsletter IconNewsletter