HERING systeemperrons
modula®

Systemen voor nieuwe perrons

Voor de nieuwbouw van perrons zijn vooral de systemen modula®-TT-plaat en modula® light geschikt. Beide systemen kunnen zowel als vrijstaand perron - type 1 - en als perron met achtervulling - type 1b - worden uitgevoerd.

modula® TT-plaat en modula® light

De modula®-TT-plaat is een monolithische perronplaat, waarbij de verbindingsstukken al in de fabriek zijn worden bevestigd. Het systeem wordt zeer nauwkeurig op prefabfunderingen meestal buiten het drukbereik van spoorwegverkeerslasten geplaatst. Vanwege het kleine aantal bouwelementen gecombineerd met de grote spanbreedte van de perronplaten kan het systeem zeer snel – met name bij korte blokkeringstijden – met een rail- of mobiele kraan worden gemonteerd.

modula® light is het aparte perronsysteem van HERING, bestaande uit vlakke perronplaten en aparte dwarsbalken als onderconstructie.  Voor de fundering worden net zoals bij de TT-plaat prefabfunderingen gebruikt. De constructie bestaat daarom uit meer kleinere delen dan de modula® TT-plaat, kan echter vanwege het lagere gewicht met een klein heftoestel, zoals een mobiele baggermachine of baggermachine voor tweeërlei gebruik worden gemonteerd.  

Bovendien kunnen beide systemen met behulp van modula® shift-elementen met overzienbare kosten worden verhoogd en verlaagd.

HERING systeemperrons modula®: Nieuws

Tot ziens op InnoTrans 2024
Toekomstbestendige perronbouw in de Eifel
Duurzame innovaties voor de spoorinfrastructuur
70 meter modula®-perrons voor de Saarbahn in Bübingen

Duurzaamheidsrapport

Wij als HERING beschouwen ons al voorloper qua duurzaamheid. Al in 1996 hebben wij ons als eerste bouwbedrijf in Duitsland volgens EMAS laten certificeren. Om de drie jaar publiceren wij een milieuverklaring, waarin wij aangeven wat onze doelstellingen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit jaar hebben voor voor het eerst een Duurzaamheidsrapport met geïntegreerde milieuverklaring volgens EMAS gepubliceerd – een logische volgende stap gezien onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Daarin geven wij aan hoe wij met de voor ons toekomstig succes belangrijke onderwerpen zowel intern als extern omgaan.

Newsletter IconNewsletter