Prefabperrons modula® light - het aparte perronsysteem

modula® light is het aparte perronsysteem van HERING, bestaande uit vlakke platen in diverse afmetingen, draagbalken en losse FT-funderingen. In speciale gevallen kunnen voor de fundering onder andere in het werk gestorte betonfunderingen of stalen balken als onderconstructie worden gebruikt.

modula® light: Systeemvoordelen

 • Inzetbaar bij korte treinvrije nachten en slecht bereikbare bouwplaatsen
 • Een- of meerdelige onderconstructie
 • Perronelement ook als ophoogvariant
 • Geen schade door vegetatie of destabilisering
 • Geen struikelranden door verschillende verzakkingen
 • Kleine opbouwvormen kunnen zonder eigen fundering worden verankerd (windverankering)
 • Zeer weinig voegen
 • Blindengeleidestroken en optionele markeringen van gevaarlijke zones kunnen ter in de fabriek als tegels of afgietsels worden geïntegreerd
 • Zeer snelle montage met een klein heftoestel (baggermachine voor tweeërlei gebruik) en dus minimale belemmering van het spoorwegverkeer
 • Verschillende onderconstructies mogelijk
 • Mindere bouwplaatslogistiek door vermindering van het gebruik van stortgoed, losse bouwmaterialen en kleine materialen

modula® light - het systeem:

modula® light kan door de kleindelige elementen met een maximumgewicht van 4,0 ton met een klein heftoestel, bijvoorbeeld een mobiele baggermachine of baggermachine voor tweeërlei gebruik worden gemonteerd. Bovendien kunnen bestaande perrons met modula® light-elementen binnen de kortste tijd worden verhoogd of gesaneerd. Ook kan het systeem als perronbrug worden gebruikt, bv. door montage van de elementen op stalen balkconstructies.

Vanzelfsprekend ondersteunen wij u bij het ontwerp van uw systeemperrons. Om een rendabele en functionele projectspecifieke oplossing te vinden, stellen wij u ontwerphulpmiddelen zoals voorbeelden en revit-onderdelen in onze digitale ontwerpcatalogus ter beschikking. 

HERING systeemperrons modula®: Nieuws

Tot ziens op InnoTrans 2024
70 meter modula®-perrons voor de Saarbahn in Bübingen
Middenperron modula® voor Denemarken
Succesvolle perronverhoging in slechts vier weken!

Duurzaamheidsrapport

Wij als HERING beschouwen ons al voorloper qua duurzaamheid. Al in 1996 hebben wij ons als eerste bouwbedrijf in Duitsland volgens EMAS laten certificeren. Om de drie jaar publiceren wij een milieuverklaring, waarin wij aangeven wat onze doelstellingen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit jaar hebben voor voor het eerst een Duurzaamheidsrapport met geïntegreerde milieuverklaring volgens EMAS gepubliceerd – een logische volgende stap gezien onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Daarin geven wij aan hoe wij met de voor ons toekomstig succes belangrijke onderwerpen zowel intern als extern omgaan.

Newsletter IconNewsletter