Prefabperrons modula® light - het aparte perronsysteem

modula® light is het aparte perronsysteem van HERING, bestaande uit vlakke platen in diverse afmetingen, draagbalken en losse FT-funderingen. In speciale gevallen kunnen voor de fundering onder andere in het werk gestorte betonfunderingen of stalen balken als onderconstructie worden gebruikt.

modula® light - het systeem:

modula® light kan door de kleindelige elementen met een maximumgewicht van 4,0 ton met een klein heftoestel, bijvoorbeeld een mobiele baggermachine of baggermachine voor tweeërlei gebruik worden gemonteerd. Bovendien kunnen bestaande perrons met modula® light-elementen binnen de kortste tijd worden verhoogd of gesaneerd. Ook kan het systeem als perronbrug worden gebruikt, bv. door montage van de elementen op stalen balkconstructies.

Vanzelfsprekend ondersteunen wij u bij het ontwerp van uw systeemperrons. Om een rendabele en functionele projectspecifieke oplossing te vinden, stellen wij u ontwerphulpmiddelen zoals voorbeelden en revit-onderdelen in onze digitale ontwerpcatalogus ter beschikking. 

modula® light: Systeemvoordelen

 • Inzetbaar bij korte treinvrije nachten en slecht bereikbare bouwplaatsen
 • Een- of meerdelige onderconstructie
 • Perronelement ook als ophoogvariant
 • Geen schade door vegetatie of destabilisering
 • Geen struikelranden door verschillende verzakkingen
 • Kleine opbouwvormen kunnen zonder eigen fundering worden verankerd (windverankering)
 • Zeer weinig voegen
 • Blindengeleidestroken en optionele markeringen van gevaarlijke zones kunnen ter in de fabriek als tegels of afgietsels worden geïntegreerd
 • Zeer snelle montage met een klein heftoestel (baggermachine voor tweeërlei gebruik) en dus minimale belemmering van het spoorwegverkeer
 • Verschillende onderconstructies mogelijk
 • Mindere bouwplaatslogistiek door vermindering van het gebruik van stortgoed, losse bouwmaterialen en kleine materialen

Downloads

Newsletter IconNewsletter