Prefabperrons modula® - de TT-plaat

De klassieker onder de perronsystemen van HERING is modula® - de TT-plaat. De opbouw van de perronplaat lijkt,- zoals de naam al laat vermoeden - op de Griekse letter TT.  Het systeem bestaat uit een monolitische perronplaat, waaraan ter plaatse verbindingsstukken met de fundering worden bevestigd. De perronplaten worden dan telkens bij hun naden op afzonderlijke funderingen geplaatst.

Het belangrijkste voordeel bij de bouw met prefabperrons, met name met de TT-plaat, is de enorm tijdwinst op de bouwplaats. Een 100 m lang prefabperron kan idealiter met slechts 2-3 ploegen worden gemonteerd.

 

modula® - de TT-plaat: Systeemvordelen

  • Zeer weinig voegen
  • Lage onderhoudskosten
  • Geen schade door vegetatie of destabilisering
  • Geen struikelranden door verschillende verzakkingen
  • Opbouwvormen kunnen zonder eigen fundering worden verankerd
  • Blindengeleidestroken en optionele markeringen van gevaarlijke zones kunnen in de fabriek als tegels of matrijzen/afgietsels worden geïntegreerd
  • Zeer snelle montage en dus zeer korte belemmering van het spoorwegverkeer
  • Minder grondstoffenverbruik vergeleken met traditionele bouwwijze
  • Zeer hoge oppervlaktekwaliteit door prefabricage in de eigen, in hoogwaardige betonoppervlakken gespecialiseerde fabriek
  • Mindere bouwplaatslogistiek door vermindering van het gebruik van stortgoed, losse bouwmaterialen en kleine materialen

Toepassingen

De toepassingen van de modula® - de TT-plaat zijn onbegrensd. Het perron kan zowel als vrijstaand buitenperron - type 1 - of als buitenperron met achtervulling - type 1b - worden gebouwd. Ook eilandperrons kunnen met de TT-plaat probleemloos worden gemaakt. Daarvoor worden twee Typ 1b elementen met achtervulling gespiegeld ten opzichte van elkaar geplaatst en de middenkern wordt conventioneel geplaveid of eveneens met prefab-elementen gebouwd.

Het HERING-perronsysteem modula® - de TT-plaat kenmerkt zich door een zeer hoge kwaliteit. Naast het hoogwaardige betonoppervlak en de duidelijke contouren valt het systeem ook op door het gering aantal voegen. Dat zorgt enerzijds voor lage onderhoudskosten en bevordert anderzijds de veiligheid op het perron, omdat daardoor zo vegetatie of struikelranden ontstaan, zoals dat in de loop der jaren bij de traditionele bouw het geval is.

Vanzelfsprekend ondersteunen wij u bij het ontwerp van uw systeemperrons. Om een rendabele en functionele projectspecifieke oplossing te vinden, stellen wij u ontwerphulpmiddelen zoals voorbeelden en revit-onderdelen in onze digitale ontwerpcatalogus ter beschikking. 

HERING systeemperrons modula®: Nieuws

Tot ziens op InnoTrans 2024
70 meter modula®-perrons voor de Saarbahn in Bübingen
Middenperron modula® voor Denemarken
Succesvolle perronverhoging in slechts vier weken!

Duurzaamheidsrapport

Wij als HERING beschouwen ons al voorloper qua duurzaamheid. Al in 1996 hebben wij ons als eerste bouwbedrijf in Duitsland volgens EMAS laten certificeren. Om de drie jaar publiceren wij een milieuverklaring, waarin wij aangeven wat onze doelstellingen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit jaar hebben voor voor het eerst een Duurzaamheidsrapport met geïntegreerde milieuverklaring volgens EMAS gepubliceerd – een logische volgende stap gezien onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Daarin geven wij aan hoe wij met de voor ons toekomstig succes belangrijke onderwerpen zowel intern als extern omgaan.

Newsletter IconNewsletter