Prefabperrons modula® shift

Voor het achteraf veranderen van de niveaus van geprefabriceerde perrons

Dankzij het modula® shift-systeem kan de hoogte van modula®-perrons optioneel op een later tijdstip en zonder vervanging van systeemdelen worden gewijzigd. Dit biedt met name voordelen wanneer reeds bij de nieuwbouw van een perron bekend is dat in de toekomst een ander niveau dan bij de huidige bouw nodig zal zijn. Zo kan het perron later met het modula® shift-systeem voordelig en met minimale inspanning worden verhoogd of verlaagd. Daarvoor worden de modula® shift-afstandsstukken gewoon tussen de verbindingsstukken van het modula®-perron en de fundering geplaatst, afgesteld en bevestigd, zodat het perron binnen de kortste tijd weer op het nieuwe niveau kan worden gebruikt.

Vanzelfsprekend ondersteunen wij u bij het ontwerp van uw systeemperrons. Om een rendabele en functionele projectspecifieke oplossing te vinden, stellen wij u ontwerphulpmiddelen zoals voorbeelden en revit-onderdelen in onze digitale ontwerpcatalogus ter beschikking.  Aarzel echter niet om bij vragen of suggesties persoonlijk contact met ons op te nemen.

modula® shift - systeemvoordelen:

  • Voordelige mogelijkheid om het instapniveau naderhand te wijzigen
  • Tijdbesparing bij ontwerp
  • Zeer korte totale bouwtijd
  • Geringe belemmering van het spoorwegverkeer tijdens de montage
  • Verlaging van de projectkosten door besparing van beveiligings- en bouwbewakingstijden en BETRA-tijden en bouwplaatslogistiek.
  • Minimale railbeveiligings- en bouwbewakingskosten
  • Werkzaamheden ook bij blokkeringen/pauzes en ook tijdens treinvrije nachten mogelijk
  • Zeer weinig bouwplaatslogistiek
  • Herbruikbaarheid van alle bouwelementen/geen afvoerkosten

HERING systeemperrons modula®: Nieuws

Tot ziens op InnoTrans 2024
Toekomstbestendige perronbouw in de Eifel
Duurzame innovaties voor de spoorinfrastructuur
70 meter modula®-perrons voor de Saarbahn in Bübingen

Duurzaamheidsrapport

Wij als HERING beschouwen ons al voorloper qua duurzaamheid. Al in 1996 hebben wij ons als eerste bouwbedrijf in Duitsland volgens EMAS laten certificeren. Om de drie jaar publiceren wij een milieuverklaring, waarin wij aangeven wat onze doelstellingen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit jaar hebben voor voor het eerst een Duurzaamheidsrapport met geïntegreerde milieuverklaring volgens EMAS gepubliceerd – een logische volgende stap gezien onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Daarin geven wij aan hoe wij met de voor ons toekomstig succes belangrijke onderwerpen zowel intern als extern omgaan.

Newsletter IconNewsletter