Systeme für die Aufhöhung / Ertüchtigung von Bahnsteigen

Voor de verhoging en sanering van traditionele perrons heeft HERING het systeem modula® flex ontwikkeld, een 8 cm slanke, met textiel versterkte vlakke plaat met gebruiksklare perronafwerking. De modula® flex-plaat is ideaal voor de verhoging met max. ca. 25 cm (bv. van 55 cm tot 76 cm boven de railbovenkant) en kan binnen de kortste tijd en grondstofbesparend (meestal zonder sloop en afvoerkosten) worden gemonteerd.

Verhogingen

Bij verhogingen van meer dan één niveau (bv. van 38 cm tot 76 cm boven de railbovenkant) is de perronplaat van ons modula® light-systeem de juiste keuze. Door de dikkere staalbetonelementen (min. 16 cm dik) kunnen grotere hoogteverschillen worden gecompenseerd, zonder extra grondstofkosten voor vulmaterialen op de bouwplaats. Het oppervlak wordt bij alle perronsystemen van Hering, gebruiksklaar met de veiligheidsrelevante uitrustingen zoals het blindengeleidesysteem of markeringen van gevaarlijke zones in de fabriek geproduceerd.

HERING systeemperrons modula®: Nieuws

Tot ziens op InnoTrans 2024
Toekomstbestendige perronbouw in de Eifel
Duurzame innovaties voor de spoorinfrastructuur
70 meter modula®-perrons voor de Saarbahn in Bübingen

Duurzaamheidsrapport

Wij als HERING beschouwen ons al voorloper qua duurzaamheid. Al in 1996 hebben wij ons als eerste bouwbedrijf in Duitsland volgens EMAS laten certificeren. Om de drie jaar publiceren wij een milieuverklaring, waarin wij aangeven wat onze doelstellingen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit jaar hebben voor voor het eerst een Duurzaamheidsrapport met geïntegreerde milieuverklaring volgens EMAS gepubliceerd – een logische volgende stap gezien onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Daarin geven wij aan hoe wij met de voor ons toekomstig succes belangrijke onderwerpen zowel intern als extern omgaan.

Newsletter IconNewsletter