Duurzame geluidsisolatie: integratie van fotovoltaïsche modules

De toenemende eisen aan effectieve geluidswerende systemen op grond van richtlijnen en een toenemend bewustzijn voor het milieu en de leefkwaliteit, vereisen innovatieve oplossingen die zowel aan huidige alsook aan toekomstige behoeften voldoen.

Onze transparante geluidswerende gevel Urban Protection Shield® past niet alleen qua esthetiek in woongebieden en industrieterreinen, maar biedt tevens een integratie van fotovoltaïsche modules om naast de vermindering van geluidshinder ook een bijdrage te leveren aan een duurzaam energiegebruik.

Dankzij een rentabiliteitsberekening kunnen wij samen met onze fabrikant van zonnecellen de rendabiliteit van de installatie berekenen om precies te achterhalen of de integratie in de geluidswerende gevel de moeite waard is.

Hebt u interesse? Wij bieden u graag advies op het gebied van planning, productie en montage!


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter