Gestraalde oppervlakken

 

Het stralen van betonoppervlakken is een wijd verbreide bewerkingsmethode. Hierbij wordt van het geharde prefabelement de bovenste fijne mortellaag met behulp van een bijzonder straalgoed afgeslagen. Bij prefabelementen met een groot oppervlak moet daarbij behoedzaam te werk worden gegaan, om een gelijkmatig verschijningsbeeld te krijgen.

Bij het stralen wordt het kleurige toeslagmateriaal blootgelegd. Daardoor wordt het oppervlak van het prefabelement qua kleur door de gebruikte korrel bepaald. Daar de korrelstructuur bij deze methode ook gedeeltelijk worden gebroken, verschijnt het oppervlak iets helderder.

Bij het fijnstralen worden alleen de korrelspunten blootgelegd. Op die manier bereikt men een harmonische totale indruk tussen de algemeen kleurig gepigmenteerde cementlijm en de daarop afgestemde korrelstructuur. Er ontstaat een edel optisch beeld.

Groote foto:
Gevel van witte, druk bewerkte prefabbetondelen.
Project: Kaufhaus Tyrol, Innsbruck, AT.
Foto: BetonBild. Architect: David Chipperfield Architects, Berlijn, DE