Innovatieve geveloplossingen van architectuurbeton

Moderne architectuur zonder het bouwmateriaal beton is nauwelijks mogelijk. Dankzij de ontwikkeling van een grote verscheidenheid aan oppervlaktechnieken groeit het interesse om het gebouw te voorzien van een omhulsel van beton, dat zijn individuele karakter weerspiegelt.

Hering Architectural Concrete verenigt innovatieve materiaalconcepten met decennialange ervaring in op vormgeving gefocuste bouw van betongevels. Het is namelijk de intentie om vormgegeven gevelelementen te scheppen als verwijzing naar esthetiek, expressieve kracht en uiteenzetting met de omgeving. Door de combinatie van vorm, kleur, korrelgrofte van het gesteente en het soort oppervlakbehandeling biedt Hering Architectural Concrete nagenoeg oneindige variatie van vormgeving, om de visies van de architecten te realiseren.

Onze innovatieve geveloplossingen leveren als investering in de levensruimten van de toekomst een bijdrage aan de bouwcultuur. Daarom houden wij ons steeds opnieuw bezig met de vraag van duurzaam bouwen, die wij in nauwe samenwerking met gerenommeerde Duitse universiteiten zoals de RWTH Aken en de TU Dresden omzetten in nieuwe ontwikkelingen.

Naast gordijngevels en prefab betononderdelen in de sandwichbouwwijze van klassiek beton met staalwapening bieden wij een zeer efficiënt materiaalconcept van textielbeton aan: betoShell®. De gevelinnovatie van Hering Architectural Concrete maakt door corrosievrij wapeningsmateriaal slanke bouwwijzen mogelijk en is zowel voor nieuwbouw als voor energetische gevelrenovaties geschikt.

Toggle navigation

This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.