EMAS-hervalideringsaudit 2022 – geslaagd

Dit jaar vond opnieuw een hervalideringsaudit plaats. Elke 3 jaar wordt namelijk het milieubeheer gedetailleerd gecontroleerd om een actuele certificatie voor de succesvolle deelname aan EMAS te verkrijgen. Een externe auditor van GüteZert controleerde van 26 tot 28-09-2022 op de HERING-locaties in Burbach en Sabrodt de documentatie en de processen op het gebied van het milieubeheer. Hij maakte tevens een rondgang over de betreffende bedrijfsterreinen.

Resultaat: zeer goed!

Ook deze keer bleek opnieuw dat een externe audit van de processen de moeite waard is. De auditor kon immers nog enkele verbetervoorstellen doen. In de eindbeoordeling werden de maatregelen die HERING reeds heeft omgezet resp. gestart als zeer goed beoordeeld! Als bijzonder positief beoordeeld werden

  • de nieuwe houtspaanderopslag
  • de nieuwe container voor gevaarlijke stoffen voor de opslag van Aspen-producten
  • de voltooide kanaalsanering
  • de nieuwe waterdichte opslagplaats voor HERING Bahnbau
  • de actuele vloot met reeds 44 hybride voertuigen, 3 elektrische en 3 waterstof-personenauto's
  • de laadinfrastructuur op het bedrijfsterrein

In Sabrodt vielen de nieuwe hal met fotovoltaïsche installatie evenals de laadinfrastructuur en de nieuwe olieafscheider positief op.
Een geweldige prestatie van alle betrokken collega's. Nu wachten wij met spanning op het nieuwe certificaat.

 


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter