Wisselvervanging Wetzlar

Medio oktober waren twee spooraanlegcolonnes uit Burbach in twee op elkaar volgende weekenden bezig met het vervangen van twee wissels op het goederenstation Wetzlar en twee wissels op het station van Wetzlar. Er werden in totaal vier wissels en verbindingen voorgemonteerd en omgebouwd.

De HERING-colonnes moesten zich vooral in het 2e weekeinde steeds opnieuw instellen op onvoorziene veranderingen in het schema, omdat de „inbedrijfstelling van de nieuwe elektronische seinpost Friedberg“ in hetzelfde weekeinde plaatshad en trajectblokkades rondom onze bouwplaats veroorzaakte.

Door een grote persoonlijke inzet van de ingezette medewerkers, maar ook van onze onderaannemers kon de bouwplaats desondanks volledig worden beëindigd.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Newsletter IconNewsletter