Montage van gebogen railverbindingen op het Rijnoevertraject van de Nord-Süd Stadtbahn Köln

De Nord-Süd Stadtbahn Köln is momenteel een van de grootste stedenbouwkundige projecten in Duitsland en behoort bovendien tot de grootste archeologische opgravingsterreinen in een Europese metropool. De railbouwwerkzaamheden in de nieuwe tunnel zijn zoveel mogelijk afgesloten, met uitzondering van het gedeelte rondom het ingestorte archief.

Dit project fungeert als overbrugging van de rails in het kader van de tweede bouwfase, die dient als aansluiting van de Nord-Süd Stadtbahn Köln aan de Rijnoever.

Voor de geplande ingebruikname in december 2015 van het oostelijke traject, dat van de toekomstige halte Bonner Wall naar de Rijnoever leidt, moeten nog 2 gebogen railverbindingen als overbrugging in de tunnel worden aangelegd. Naast de 4 gebogen wissels moet ca. 60 m vignolrail op 2-bloksbielsen met beton op het aanwezige tunnelbouwwerk worden aangebracht. De rails van de spoorinstallatie moeten op een door AG geleverd hoogelastisch lager (HES) worden gebouwd. De grootste uitdaging bij dit project is de nauwkeurigheid van de aan te leggen wisselinstallatie als vaste rijbaan en de aanvoer van het beton over een afstand van max. 500 m in de tunnel.

Het beton werd met de aanwezige mobiele betonmenger van HERING Bahnbau getransporteerd. Daarvoor werd de trommel buiten de tunnel op een helling met een betonpomp gevuld en probleemloos met de tweewegbaggermachine over de rails naar de montageplaats getrokken. De werkzaamheden werden in juli 2015 met succes afgesloten.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Newsletter IconNewsletter