Onderzoeksproject over carbonbeton bekroond met de Deutscher Zukunftspreis 2016

Ieder jaar opnieuw verleent de Bondspresident de Deutscher Zukunftspreis aan een innovatief onderzoeksproject, dit jaar reeds voor de 20e maal. Voor de prijs werden in totaal drie onderzoeksteams genomineerd en daardoor opgenomen in de „kring der besten“, wat al een hoge onderscheiding is.

De wedstrijd om de Deutscher Zukunftspreis 2016 werd gewonnen door een driehoofdig onderzoeksteam van de Technische Universiteit van Dresden met zijn project „Het fascinerende materiaal carbonbeton – spaarzaam, behoedzaam, mooi“. De professoren Manfred Curbach, Chokri Cherif en Peter Offermann doen al vanaf de jaren ’90 van de 20e eeuw onderzoek naar dit innovatieve, samengestelde materiaal van zeer sterk beton en carbonvezels, dat zowel in de nieuwbouw als bij de renovatie van oude gebouwen kan worden toegepast. Carbon geldt als bouwmateriaal van de toekomst en zal successievelijk staal als bewapeningsmateriaal vervangen. De voordelen liggen voor de hand: carbon is licht, corrosiebestendig en sterk, waardoor duidelijke slankere prefab betononderdelen kunnen worden gerealiseerd. Dat bespaart grondstoffen en heeft een kostenoptimaliserend effect op productie, transport en montage.

Een belangrijke mijlpaal was er in 2014, toen professor Curbach het onderzoeksproject „C3 – Carbon Concrete Composite“ in het leven riep. Als C3-partner levert Hering Architectural Concrete in belangrijke mate een bijdrage aan het overbrengen van de onderzoeksresultaten naar de praktijk van de bouw. In de actuele uitgave van het HAC Journals (Download, pdf, 1MB) wordt uitvoerig verslag gedaan van dit project.

ZDF-Mediothek https://www.zdf.de/verbraucher/deutscher-zukunftspreis/sb-material/bundespraesident-verleiht-deutschen-zukunftspreis-102.html


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter