Stimulering van sociale projecten in Peru

Op 13 juni had Hering bezoek uit Zuid-Amerika. Verónica Rondon en Warmolt Lameris vertegenwoordigen de projectgroep Aynimundo, die al jarenlang door Hering wordt ondersteund en onder het dak van de kindernoodhulp veel goeds teweegbrengt. Bij hun bezoek stelden de twee Peruanen hun nieuwste projecten voor.

Op verschillende scholen in de favelas van Lima lopen projecten ter integratie van mensen met een beperking. Aynimundo werkt hier zowel met leraren, met ouders van betrokken kinderen als met de ouders van de medescholieren, bij wie de acceptatie aanvankelijk vaak niet groot is. Op deze wijze hebben kinderen met een beperking voor de eerste maal de mogelijkheid toegang tot vorming te krijgen. De behoefte is zelfs zo groot dat veel meer scholen zich aanmelden dan Aynimundo kan begeleiden.

Een ander project heeft betrekking op de toegangszone van een school. Deze bestond tot onlangs uit een stoffige helling met steenslag. Nu heeft hij een poort gekregen, een trap en een op mensen met een beperking afgestemde hellingbaan. De kinderen kunnen nu ook beschikken over een groenvoorziening, die in Lima zeer zeldzaam is.

Nog dit jaar wordt begonnen met de bouw van de nieuwe ruimten van Aynimundo. Er zullen verschillende groepsruimten voor de crèche, therapieruimten, administratieruimten en een beschutte speelplaats zijn.

Ook dit jaar vloeit onze CO2-compensatie voor vliegkilometers hier naar binnen en wij zijn blij dat wij een zinvolle bijdrage kunnen leveren.

(Kopie 136)


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter