HERING Bahnbau vernieuwt het spoor in het centraal station van Wiesbaden

Binnen zes weken, in de periode van 09-05 – 05-07-2023, werden op de spoorbouwplaats in het centraal station van Wiesbaden in totaal 11 wissels en 3800 meter rails van een toegangstraject vernieuwd. De werkzaamheden werden verdeeld over in totaal 4 spoorafsluitingen. Het opdrachtvolume bedroeg rond 3,5 miljoen euro.

1e bouwfase: Voor de eerste bouwfase werden in de periode van 09-05 – 17-05 drie dubbelkruiswissels en een Engelse wissel voorgemonteerd. Deze werden tijdens de daaropvolgende spoorafsluiting van 40 uur van 18-05 – 21-05 door drie ploegen met zorg ingebouwd.

2e bouwfase: Tijdens de 2e bouwfase vond de voormontage van 31-05 – 07-06 plaats. Tijdens de volgende spoorafsluiting werden opnieuw door drie ploegen de volgende werkzaamheden uitgevoerd: inbouw van twee dubbelkruiswissels, twee kruisingen, een Engelse wissel en een enkel wissel.

3e bouwfase: Een bijzonder taak die wij niet dagelijks uitvoeren, werd tijdens de 3e bouwfase van 27-05 – 05-06-2023, die deels gelijktijdig met de 2e bouwfase plaatsvond, uitgevoerd.
Hier werd via een ombouwtrein het spoor op een traject van 3000 meter compleet vernieuwd en werd de bedding gereinigd. De ombouwtrein rijdt met een snelheid van 220 meter spoor per uur. Voor de reiniging van de bedding is 180 meter per uur vereist.

4e en laatste bouwfase: Tijdens de laatste bouwfase van 12-06 – 28-06-2023 die eveneens door drie ploegen met veel zorg werd uitgevoerd, werden de rails 106 en 107 incl. randpaden vernieuwd. Van 03-07 – 05-07-2023 vonden de opruimwerkzaamheden plaats.

[Translate to Niederländisch:] Video auf YouTube laden: Stopfmaschinen im dualen Einsatz

In totaal werden voor het bouwproject in Wiesbaden de volgende machines gebruikt:

  • 3 2-weg baggermachines
  • 1 mobiele bagger
  • 1 wiellader
  • 1 rupsmachine
  • 2 stopmachines
  • 1 kraan en
  • 1 ombouwtrain + kettinhor

Onze HERING-logistiek was tijdens de afsluitingen 24/7 actief - incl. twee locomotieven.


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter