Vier KIROW-spoorwegzwenkkranen in bedrijf genomen in Rastatt

...met een luide klap komt de stalen bovenbouw los van het bruggenlandhoofd en hangt het gewicht van de 75-tons brug moeiteloos aan twee Kirow-kranen KRC1200. Dit was de eerste kraanactie na de zes maanden durende voorbereiding op de bouwplaats van DB NETZ AG „Erneuerung EÜ Gewerbekanalbrücken“, de vernieuwing van SV aquaducten voor commerciële exploitatie.

Twee verouderde 24 meter lange stalen 2-spanner bovenbouw-constructies (waaronder de in het bovengedeelte rotte betonnen landhoofden) werden vervangen. Een belangrijke uitdaging was het om dit binnen 2 opeenvolgende weekend-stremmigen van 86 uur met slechts 3 totaalstremmigen van ongeveer 4 uur uit te voeren.

Projectomschrijving:

Tijdens de eerste bouwfase, oftewel tijdens de eerste totaalstremming, werd de oude bovenbouw uitgegraven en slechts 20 uur later kon - na sloop en plaatsing van de nieuwe landhoofdbanken - de nieuwe bovenbouw tijdens de tweede totaalstremming worden ingehesen.

De tijdens de totaalstremming uitgegraven stalen bovenbouw is vervolgens zijdelings in het naastgelegen spoor op een speciale draaistelwagen geladen. Aansluitend werden de tot 5,00 m brede landhoofdbanken van gewapend beton met de werktrein aangeleverd, op 10-assige, zijdelings verplaatsbare speciale diepladerwagens geladen, aan de zijkant van de bovenleidingen van de wagen geheven en voor de kop van het werkspoor aan de giekzijde gepositioneerd.

Nadat de oude landhoofden waren gesloopt, werden de nieuwe landhoofden van gewapend beton voorzichtig naar voren geschoven, in de werkput 90° opgetild gedraaid en op de juiste plaats geplaatst.

De opdrachtgever heeft geen stremming van het naastgelegen spoor toegestaan, zodat alle werkzaamheden onder deze voorwaarde moesten worden gepland en uitgevoerd.

Daarnaast werd de verouderde stalen bovenbouw met behulp van mobiele kranen van de werkwagen op de bouwvoorbereidingsplaats gelost, de nieuwe 130 tons platen bovenbouw geladen en klaargemaakt voor transport van de bouwvoorbereidingsplaats naar de bouwplaats in de daarop volgende nacht.

Bij het begin van de tweede 4 uur durende totaalstremminng werd de nieuwe bovenbouw met de werktrein naar de bouwplaats gereden en vervolgens met de dubbele KRC1200 onder de bestaande bovenleiding door gehesen.

Het op zijn plaats heffen van de landhoofden in de 2e bouwfase was door de grote uitwendige afmetingen en de plaatselijk beperkingen overeenkomstig met bouwfase 1 onmogelijk.
Op zijn plaats heffen kon alleen vanaf het naburige spoor op 14m afstand worden uitgevoerd, en dat slechts met een extra 3de KRC1200, die moest worden geleverd vanuit het voormalige station Wintersdorf.

Door het beschikbaar stellen van een vervangende kraan waren gedurende de bouwperiode van twee weken in Rastatt waren vier Kirow-spoorwegzwenkkranen in bedrijf aan het werk!


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Newsletter IconNewsletter