DB-goedkeuring voor perronsanerings- en ophogingssysteem modula®flex

Met behulp van modulaire prefab-elementen van textielbeton kunnen perrons rendabel en kwalitatief hoogwaardig worden gemoderniseerd en versterkt. Het uit met textiel versterkte vlakke platen bestaande systeem maakt de snelle en voordelige sanering van perronoppervlakken mogelijk of ook de aanpassing van het instapniveau om zo voor een barrièrevrije toegang tot de trein te zorgen. Hier wordt onder andere voldaan aan de eis van de reeds eind 2009 van kracht geworden EU-Verordening TSI PRM.

Het door HERING ontwikkelde modula®flex-systeembiedt hiervoor een oplossing, die bijzonder rendabel kan worden gerealiseerd. Want als het oude perron nog draagkrachtig is, is een terugbouw niet noodzakelijk. Voor het nieuwe perronplatensysteem worden zeer slanke, slechts 8 cm dunne elementen van textielbeton gebruikt. Deze hebben het voordeel dat ze vanwege de textiel-glasvezelwapening niet corroderen, waardoor kan worden afgezien van de in DIN EN 1992 geëiste betonoverdekking bij perrons van staalbeton van minimaal 5,5 cm. Bovendien hoeft het systeem niet te worden geaard. Door de slanke bouwmethode wordt tot 60% aan gewicht en materialen bespaard vergeleken met de in de praktijk anders gebruikelijke staalbetonmethode, waardoor de innovatie ook qua duurzaamheid kan overtuigen. Het complete platensysteem wordt in de fabriek van HERING Bau inclusief het gewenste oppervlaktedesign vooraf geproduceerd en „just-in-time“ op de bouwplaats geleverd en gemonteerd.

Na de succesvolle uitvoering van meerdere pilotprojecten heeft de DB Station & Service AG eind juli 2017 goedkeuring voor het modula® flex-systeem gegeven. Daardoor is een innovatief systeem voor de snelle en rendabele sanering en ophoging van bestaande perrons beschikbaar.
 
Nadere informatie vindt u op: bahnsteige@remove-this.hering-bau.de

Skip to main content