Herbruikbare systeemplatforms van het type modula® temporär voor Göppingen en Plochingen

Aanleiding voor de maatregelen was dat de bestaande eilandplatformen op een ICE-route in het traject Göppingen - Plochingen moesten worden vervangen. Om de verbouwing van de bestaande ICE-perrons mogelijk te maken, waren vervangende perrons nodig, die voor een adequate instapvervanging voor spoorwegklanten zorgen, om gehandicaptenvriendelijke, vlakke toegang tot de treinen te garanderen, zelfs tijdens de bouwperiode.

Foto: Bernhard Krause

Bovendien moet een extra tactiel blindengeleidingssysteem, dat in het platformoppervlak is geïntegreerd, gebruikt worden om passagiers met een verminderd gezichtsvermogen in staat te stellen de tijdelijke platforms gedurende 1 jaar te gebruiken.

Station & Service AG koos om verschillende redenen voor een gepatenteerde doorontwikkelde versie van het systeemplatform van het type modula® temporär, dat de volgende systeemvoordelen biedt:

  • ophogingsmogelijkheid om bestaande platforms naar een gewijzigd instapniveau te brengen - voordeel bouwwijze
  • snelle bouwtijd voor montage en demontage met weinig verstoring van de normale werking - operationeel voordeel
  • blindengeleidingssysteem, dat in het platformoppervlak is geïntegreerd - geschikt voor passagiers met een beperking
  • volledige herbruikbaarheid van alle systeemcomponenten voor toekomstige projecten - hulpmiddelen/duurzaamheid
  • systeemgoedkeuring door het hoofdkantoor van Station & Service AG beschikbaar - bewezen systeemoplossing

Het team van HERING Systemen zorgde voor de technische bewerking van de twee 400 m lange eilandplatformverhogingen en leverde alle systeemcomponenten voor voorzie.

De montage en demontage van de systeemplatforms werd uitgevoerd door Martin Rose GmbH & CO. KG; De klant was DB Netz AG in Karlsruhe.

Foto: Bernhard Krause


Altijd op de hoogte met de HERING-Newsletter!

Jaarbeuzen en evenementen

Newsletter IconNewsletter