Hulpbruggen inbouw in Andernach

Inbouw van twee hulpbruggen station Andernach, tijdens trajectonderbreking demontage van de sporen. Beschoeiing plaatsen. Bouwputten uitgraven en grondvervanging aanbrengen. HB-opleggers als geprefabriceerde onderdelen plaatsen en lagers inbouwen. Twee hulpbruggen inbouwen en bouwputten vullen. Bovenbouw weer herstellen en rails vastlassen.

Projectoverzicht

Station Andernach
Inbouw van twee hulpbruggen


Opdrachtgever:

DB Netz AG, Berlijn

Periode:

05/2022 - 07/2022

Opdrachtvolume:

ca. 0,5 miljoen EUR

Werkzaamheden:

Constructie: Prefab-funderingen 3,00*3,00 m*0,60 m*4 stuks, Steunconstructie met elastomeerlager 2,80*0,30 m*4 stuks, Hulpbruggen 2 stuks ZH-16 met elk 45 ton en een steunbreedte van 16,80 m
Massa’s: Damwandconstructie 120 m2 zichtbaar oppervlak, Grondvervanging 350 m³, Uitgraving en hervulling 800 m³

Expertise voor elke vereiste - constructieve ingenieurbouw van HERING

HERING biedt u de gekwalificeerde en kostenefficiënte implementering van uw bouwmaatregel met de grootste nauwkeurigheid!

Met 130 jaar bedrijfservaring overtuigen wij op het gebied van constructieve ingenieurbouw met onze ervaring, vakkennis en capaciteit in bouwmethoden en bouwtechnologieën. Als algemeen aanbieder met prekwalificatiecertificaten van de Deutsche Bahn realiseren wij bruggen, spoorwegviaducten en hulpspoorbruggen kostenefficiënt, betrouwbaar en uit één hand.

Neem contact met ons op, we zijn er voor u!

Duurzaamheidsrapport

Wij als HERING beschouwen ons al voorloper qua duurzaamheid. Al in 1996 hebben wij ons als eerste bouwbedrijf in Duitsland volgens EMAS laten certificeren. Om de drie jaar publiceren wij een milieuverklaring, waarin wij aangeven wat onze doelstellingen zijn en hoe we die willen bereiken. Dit jaar hebben voor voor het eerst een Duurzaamheidsrapport met geïntegreerde milieuverklaring volgens EMAS gepubliceerd – een logische volgende stap gezien onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Daarin geven wij aan hoe wij met de voor ons toekomstig succes belangrijke onderwerpen zowel intern als extern omgaan.

Newsletter IconNewsletter